Hackathon Lerarentekort

Tijdens ‘Lerarentekort: De Challenge’ hebben we in het stadhuis met 12 teams nagedacht over innovatieve oplossingen voor het actuele lerarentekort in het onderwijs. De bedachte concepten werden door een vakjury gejureerd, waarna het team ‘Edu-match’ verkozen werd tot winnaar!

'Lerarentekort: De Challenge' komt met nieuwe oplossingen - ALMERE deze week

Het lerarentekort in het onderwijs is een groeiend probleem waarvan de eerste gevolgen al te zien zijn. Lesuren staan onder druk en leerlingen krijgen niet de aandacht die ze verdienen. Om tot creatieve oplossingen te komen voor het lerarentekort, hebben we in samenwerking met de gemeente Almere en het Ministerie van Onderwijs, ’Lerarentekort: De Challenge’ georganiseerd. Creativiteit interpreteren we in de breedste zin van het woord, maar waar het vooral om draait in de ideeën is dat de inzichten van de eindgebruiker terug komen in het bedachten concept. Het draait allemaal om eindgebruiker, in dit geval de leraren zelf. Hierin hebben we de teams begeleid in empathische gespreksvoering om tot een diepere laag te komen, waarom is dit probleem er? De concepten die hier vanuit ontstonden zijn middels Growth Hacking getest en hier kwamen succesvolle resultaten uit.

Dit al leidde, naast de winnaar, tot verschillende vernieuwende teamconcepten. Het winnende team ‘Edu-match’ bedacht een concept voor een digitaal platform dat de vraag en aanbod van talenten tussen scholen, bedrijven en inwoners beter moet matchen. De schoolbesturen en de gemeente gaan de bedachte concepten van de teams gebruiken voor een plan van aanpak, voor het lerarentekort, dat dit voorjaar klaar is.

Nieuwsgierig hoe dit weekend eraan toe ging?