Ik slik het niet langer!

20180906_IGNB_LiekevandenOord_1703_1265_LR.jpg

Winnaars van de Innovation Games Noord-Brabant nemen het heft in eigen handen

Vorig jaar in september sloten we de langste Innovation Games af: in 10 dagen gingen 8 teams in het provinciehuis in Den Bosch aan de slag met vraagstukken rondom o.a. misdaadbestrijding, medicijnresten in het afvalwater en de energietransitie voor mensen met een smalle beurs. Wat was het gaaf! En één team was de trotse winnaar. Juliette Bool, Desiree van de Westelaken,  Amber Schaafstra en Lianne van der Wijst hebben zich ingezet voor het oplossen van ‘’Het doorbreken van de negatieve spiraal van medicijnresten in afvalwater.’’ Met hun concept IK SLIK HET NIET LANGER gaan ze nu de vervolgstappen zetten.

De Innovation Games is een programma voor (jonge) creatieve leiders om diepgaande inzichten op te doen in de Dutch Design Thinking innovatie methode en mindset om samen met grote organisaties aan hedendaagse vraagstukken te werken.

Probleem van iedereen: medicijnresten in het afvalwater

Één van de hedendaagse vraagstukken is dat van medicijnresten in het afvalwater. We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. De resten daarvan komen via urine en ontlasting in het riool. Uit onderzoek is gebleken dat niet alle medicijnresten uit het afvalwater gezuiverd kunnen worden en daardoor uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Medicijnresten kunnen op deze manier een negatief effect hebben op het waterleven en op de bereiding van drinkwater. Het kabinet zet daarom in op een aanpak om de belasting van medicijnresten op ons water te verminderen, conform de afspraken in het Regeerakkoord. In Noord-Brabant zijn betrokken partijen als de waterschappen, rioolwaterzuivering, GGD’en en Provincie gezamenlijk aan de slag om dit probleem aan te pakken.

Tijdens het Design Thinking proces, waarbij het team zich verdiept heeft in de stakeholders rondom dit probleem (denk aan Waterschappen, gemeenten, burgers, huisartsen, farmaceuten en ziekenhuizen), kwam het team tot het inzicht dat de gebruikers van medicijnen een belangrijke rol spelen bij deze problematiek. Zij constateerden een grote onwetendheid bij de burger en zetten daarom met hun innovatie in op de doelgroep. Hieruit is het concept IK SLIK HET NIET LANGER ontstaan.

We moeten de mensen zien te raken, zodat de boodschap beter aankomt. Wij hebben als team de verantwoordelijkheid genomen om de eindgebruiker, de burger, hierin mee te nemen en om zo bewustwording rondom de effecten op gezondheid en milieu tot stand te brengen.
— Lianne

Bewustzijn bij de burger

Met dit concept willen Juliette, Desiree, Amber en Lianne bewustzijn creëren bij de burger. Lianne: ‘’We moeten de mensen zien te raken, zodat de boodschap beter aankomt. Wij hebben als team de verantwoordelijkheid genomen om de eindgebruiker, de burger, hierin mee te nemen en om zo bewustwording rondom de effecten op gezondheid en milieu tot stand te brengen.’' Het gaat in de essentie om het betrekken van de eindgebruiker in de oplossing van het concept.

De negatieve spiraal van medicijnresten in afvalwater doorbreken.

In een gesprek met Lianne, vertelde zij aan ons dat ze nu onderdeel zijn geworden van het kernteam Aanpak van humane medicijnresten Noord-Brabant. Binnen dit team hebben ze hun plan van aanpak gepresenteerd voor de verdere ontwikkeling van het idee IK SLIK HET NIET LANGER. Dit plan bestaat uit 3 achtereenvolgende stappen. Met de eerste stap uit dit plan gaat het team nu op verzoek van de Provincie Noord-Brabant aan de slag.

Deze eerste stap ziet er, in een geschatte periode van 4 maanden, als volgt uit:

DEEL 1 Meer inzicht in de doelgroep: Aannames toetsen; onderzoek onder de beoogde doelgroepen; staan mensen open voor de boodschap en zijn ze bereid hun gedrag te veranderen?  

DEEL 2 Experimenteren met de opzet van de projectie en de test: in samenwerking met opleidingsinstituten wordt uitgezocht wat de technische mogelijkheden en onmogelijkheden zijn met betrekking tot de interactieve projectie van rivier en de daaraan gekoppelde kennistest.

DEEL 3 Sonderen van het concept bij stakeholders en toekomstige gebruiker: het voerenvan gesprekken met gemeenten en andere betrokken partijen over de randvoorwaarden en haalbaarheid.

20180906_IGNB_LiekevandenOord_1812_1571_HR-3.jpg

Ondernemers Mindset

Wat een mooi voorbeeld van ondernemend gedrag. Een van de mindsets van STUDIO.WHY. En dat is ook de leidraad van de Innovation Games en in het denken en doen van dit team. Zij hebben verantwoordelijkheid genomen, verbinding gemaakt, kansen herkendt en deze vervolgens weten te vertalen naar waarde voor anderen. Nu zijn ze hard bezig met het inspireren van anderen om die toegevoegde waarde tot stand te brengen. Wij wensen Juliette, Desiree, Amber en Lianne ontzettend veel succes met dit project!

 

Wil je in contact komen met het innovatie team? Neem dan contact op met Lianne van der Wijst - liannevdw@xs4all.nl