Aftermovie Droombaan in de GGZ

Op 24 en 25 mei werken 40 vrijwilligers in 8 teams aan vier challenges om oplossingen te vinden voor het personeelstekort in de GGZ. Alle teams kwamen op kernvragen als “hoe creëer je autonomie?”, hoe zorgen we ervoor dat mensen in de sector willen blijven werken?” en “Hoe zorgen we ervoor dat initiatieven van medewerkers worden gehoord en gewaardeerd?”. De twee dagen leverden een schat aan informatie op waarop de komende maanden samen met het bestuur van het O&O-fonds wordt doorgepakt.