Dennis over de Design Thinking stappen die worden gemaakt voor Vereniging Eigen Huis

Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd aan de opleiding Advanced Business Creation. Ik ben een van de vier trainees die vanuit STUDIO.WHY als team werken aan een challenge van de Vereniging Eigen Huis: ‘’Hoe kunnen we het kopen van een eerste huis voor starters makkelijker maken?’’

Om het probleem op de woningmarkt aan te pakken gebruiken wij de Dutch.Design Thinking methode. Dit houdt in dat ik op een heel andere manier ben gaan nadenken over het probleem dan dat ik vanuit mijn opleiding gewend was. Tijdens de start van het traineeship doorliepen we dit proces in 1 week tijd, puur om onszelf te verdiepen en de methode van begin tot eind een keer te ervaren. Ik kan nu zeggen dat ik in 3 maanden tijd niet alleen inhoudelijk maar ook op procesniveau veel geleerd heb en mezelf dit eigen heb gemaakt.

Om je mee te nemen in het proces, en waar we nu staan in het project, zal ik je kort door de Dutch.Design Thinking methodiek leiden. De eerste fase waarmee het project is gestart is: Customer Design. In deze fase hebben wij de problemen die spelen op de Nederlandse woningmarkt in kaart gebracht. Door gesprekken te voeren met starters en experts hebben we een beeld gevormd van de onderliggende oorzaken van de problemen. Deze experts varieerden van hypotheekadviseurs tot hoogleraren, maar ook politici en beleidsmedewerkers. Door met een breed scala aan experts te spreken en ons te verdiepen en verplaatsen in de doelgroep hebben we een zo volledig mogelijk beeld van de huidige situatie van de woningmarkt geschetst.

reuring in de stad

Één opmerkelijk inzicht vanuit de doelgroep is dat starters vaak grote concessies doen om in een stad te kunnen wonen. In de grote steden zijn de woningprijzen hoger en zijn de huizen kleiner. Een groot gedeelte van de huidige generatie koopstarters neemt dit voor lief, zolang ze maar een woning op een gewilde locatie kunnen bemachtigen. Ze verlangen naar de reuring en gezelligheid van de stad. Dit is één van de redenen waarom de prijzen vooral in de grote steden zo hard stijgen.

Een inzicht wat we vanuit de experts kregen was dat dit verlangen naar de grote stad veroorzaakt zou kunnen worden door het zogenaamde agglomeratie-effect. Dit houdt in dat bewoners van een stad zich beter kunnen ontwikkelen dan de bewoners van dorpen. Door de aanwezigheid van voorzieningen, werkgelegenheid en sociale contacten zouden de bewoners van een stad bepaalde persoonlijke voordelen hebben. Hoewel dit slechts een theorie is, is het een erg interessante visie voor ons om over na te denken. Zo zou het beïnvloeden van de maatschappelijke visie op steden en dorpen al een groot verschil kunnen maken op de woningmarkt.

De customer Design Fase is voor nu afgerond en we zijn stappen aan het zetten in de Concept Design fase. In deze fase gaan we ons focussen op het bedenken en testen van concepten. We gaan met behulp van de inzichten uit de design fase oplossingsrichtingen bedenken. Deze gaan we vervolgens testen bij de doelgroep: starters. Door dit proces meerdere keren te herhalen hopen we aan het eind 4 geteste oplossingsrichtingen te bieden die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de woningmarkt.

Naast dat we projectinhoudelijk stappen maken, maak ik persoonlijk ook een ontwikkeling door. Het traineeship is zo ingericht dat er veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, door verschillende workshops & oefeningen heb ik een beeld kunnen schetsen van waar ik nu eigenlijk goed en slecht in ben, wat ik wil en hoe ik mijn vaardigheden kan gebruiken in ondernemerschap. Ook ben ik momenteel samen met een collega bezig voor een business concept. Hier kan ik echter nog niks over verklappen, behalve dat het iets erg spannends belooft te worden!

Om mijn ervaring samen te vatten: ik vermaak mij prima bij STUDIO.WHY en het innovatie en ondernemerschapsavontuur wordt vervolgd!